ფოკუს მოკუსის ახალი პაკეტი Summer Fun

30 მაისი, 2019

ეწვიეთ ფოკუს მოკუსს 1 ივნისს და ისარგებლეთ ახალი პაკეტით Summer Fun 

გაერთე ნებისმიერ ატრაქციონზე თითოჯერ, 2 საათის განმავლობაში, პირველ ვიზიტზე გადაიხადე 40 ლარი, ხოლო ყოველ შემდეგ ვიზიტზე - 20 ლარი. 

პაკეტის მოქმედების ვადა: 01.06 – 31.08